Spotkanie promocyjne Mateusza Chaberskiego

Widz nie tylko widzi. O doświadczeniu odbiorcy sztuki w konkretnej przestrzeni – spotkanie wokół książki Mateusza Chaberskiego „Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific”

27 lutego 2016, g. 17:00,  Sala kolumnowa (wejście do części biurowej przez otwarty dziedziniec)

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku sztuka współczesna odeszła od artefaktu na rzecz procesu czy wydarzenia artystycznego, co radykalnie zmieniło również funkcję odbiorcy. Performanse Josepha Beuysa czy popartowe obrazy Andy’ego Warhola na różne sposoby starały się zachęcić go do aktywnego udziału w procesie współtworzenia. Tym samym termin „widz” już dawno przestał precyzyjnie opisywać wielozmysłowe, intelektualne i pamięciowe doświadczenia odbiorców-uczestników sztuki najnowszej. Przekonują o tym także coraz bardziej rozpowszechnione w Polsce przedstawienia site-specific, czyli wszelkie działania artystyczne z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i instalacji artystycznych, które rozgrywają się w konkretnej przestrzeni. Uczestnicy tych działań na różny sposób zachęcani są do eksploracji przestrzeni, nieskrępowanej ograniczeniami tradycyjnej przestrzeni teatralnej. Na czym w tym kontekście polega doświadczenie odbiorcy – uczestnika sztuki? Na to pytanie z różnych perspektyw postarają się odpowiedzieć scenografka Katarzyna Zawistowska, teatrolożka i animatorka kultury Martyna Groth oraz autor książki Mateusz Chaberski. Spotkanie poprowadzi Magdalena Hajdysz, rzecznik GTS.

Zagadnienie doświadczenia (syn)estetycznego wobec kwestii przestrzeni omówimy na wybranych przykładach, mi.n spektaklach „H.” w reż. Jana Klaty i „Hotel Savoy” w reż. Michała Zadary. Odniesiemy się także do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, jako przykładu przestrzeni teatralnej o wielu właściwościach, będących zapisem konkretnego okresu z historii Gdańska jak i potrzeb współczesnego performansu.