ŚLADY I ZNAKI MALARSKIE /OBIEKTY

Wystawa czynna codziennie w godzinach 14:00 – 19:00. Potrwa do 19 stycznia 2020. Wstęp wolny.

Autorem wystawy jest Jacek Kornacki, dziekan na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. To instalacja malarska w przestrzeni Sali wystaw Teatru Szekspirowskiego inspirowana dziełami Wiliama Szekspira i budowana światłem – w tym światłem UV. Łączy obiekty przestrzenne i płaskie formy malarskie. Ekspozycja jest próbą nowego plastycznego spojrzenia na dorobek literacki Williama Szekspira, inspirowany również inscenizacjami teatralnymi oraz filmowymi jego dzieł.

Jacek Kornacki jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku.  Obecnie na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku pełni funkcję dziekana i prowadzi Pracownie Podstawa Malarstwa i Rysunku. Uprawia malarstwo i rysunek, tworzy instalacje a także realizuje szereg projektów o charakterze artystyczno – kulturowym  (między innymi  Akcja Artystyczno – Społeczna „Bądź Świadomym Dawcą Narządów” 2000 rok, Projekt Artystyczno – Kulturowy ,, Archetyp – Świadomość – Miejsce 1992-2018 ). Od samego początku istnienia jest aktywnym uczestnikiem działań sopockiej fundacji SFINKS. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych w tym realizacje z cyklu „ Krzyże” w ramach projektu A-Ś-M i udział w wielu wystawach zbiorowych.

Interesuje go człowiek w kontekście kulturowym i cywilizacyjnym. Poddając refleksji fenomen przemijania,  ze spuścizny dziejowej czerpie motywy, które poddając interpretacji czyni tworzywem swojej sztuki. Wielokrotnie otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska. W 2017 został laureatem  Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2016.