Sieć REAGUJEMY! | spotkanie 26-27 sierpnia

OTWARTA SIEĆ ORGANIZATORÓW I ORGANIZATOREK KULTURY
REAGUJEMY!
SPOTKANIE 2

26–27/08/2022
/ Gdańsk
/ wstęp wolny, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia: https://bit.ly/3SIRIMv

 

Gdańsk jest drugim, po Poznaniu, miejscem spotkania organizatorek i organizatorów kultury REAGUJEMY!

Otwarta sieć organizatorek i organizatorów kultury REAGUJEMY! to przestrzeń inspiracji, wymiany idei i dobrych doświadczeń w pracy w społeczeństwie wielokulturowym, którym już jesteśmy. Została zainicjowana w czerwcu w Poznaniu, podczas festiwalu Malta. Do sieci przystąpiło blisko 40 osób. Wszystkie – zarówno pracujące w publicznych instytucjach w dużych miastach, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i w organizacjach pozarządowych oraz tworzące grupy nieformalne – w swoich działaniach używają instrumentarium kulturowego.

Podczas pierwszego spotkania w Poznaniu uczestniczki i uczestnicy przyglądali się inicjatywom tworzonym przez instytucje zagraniczne, mające wieloletnie doświadczenie pracy z wielokulturowym odbiorcą, a także oddolnym przedsięwzięciom kulturalnym, organizowanym przez osoby z doświadczeniem migracyjnym w Poznaniu i Warszawie.
Praca w grupach stolikowych skupiała się na kilku zagadnieniach: jakości działań kulturalnych
i rozumieniu pojęć „różnorodność” i „inkluzja”, włączaniu mieszkańców w działania na rzecz inkluzji, szczególnie w mniejszych miejscowościach i formule samej sieci – jak powinna funkcjonować w przyszłości. Dotyczyła też sytuacji trudnych, związanych z wielokulturowością – jak na nie reagować i jak im zapobiegać.

W Gdańsku będziemy rozwijać wątki poruszane podczas spotkania w Poznaniu, ale chcemy też poszerzyć perspektywę. REAGUJEMY!, ale też JESTEŚMY! Jesteśmy RAZEM z nowymi mieszkańcami naszych miast i wsi. Partnersko. Wyzwań jest wiele.
Inkluzję powinniśmy tworzyć poprzez długofalowe procesy, niewidoczne na zewnątrz, a nie wyłącznie jako event, służący promocji instytucji. Język, jakim się posługujemy, ma być równościowy, aby integrował, a nie separował. Nieodzowne jest stwarzanie warunków do uczestnictwa i angażowania migrantów i migrantek, tych przymusowych i tych z wyboru. To są obowiązki wynikające ze współczesności, która zmienia się czasem szybciej, niż jesteśmy w stanie zareagować. Wierzymy jednak, że ucząc się i pracując wspólnie, będąc w tym procesie razem, uda nam się strategicznie zmienić nasze instytucje i organizacje kultury tak, aby służyły wszystkim mieszkańcom, niezależnie od ich pochodzenia. Jesteśmy z nimi i dla nich.

W pierwszym dniu spotkania sieci w Gdańsku uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w części programu podsumowującego pięć lat funkcjonowania programu i przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE, projektu Europejskiego Centrum Solidarności, służącego wzmacnianiu aktywności społecznej i upowszechnianiu praw człowieka. Porozmawiamy o zmianie, jakiej jesteśmy świadkami, i o elastyczności, która jest niezbędna, aby budować odporne i solidarne społeczności. Będziemy też uczestnikami niezwykłego działania artystycznego, osnutego na historii uchodźczyni z Czeczenii, dziś aktywistki na rzecz równego traktowania migrantów i migrantek. Drugi dzień będzie poświęcony rozwojowi sieci i uwspólnieniu pojęć, jakimi posługuje się sieć, definiując wyzwania stojące przed organizatorkami i organizatorami kultury – wielokulturowość, międzykulturowość, transkulturowość. Przyjrzymy się również dobrym praktykom kultury włączającej na Pomorzu. Szczegółowy program spotkania już wkrótce na stronie ECS.

Opiekunami spotkania w Gdańsku są Europejskie Centrum Solidarności oraz Gdański Teatr Szekspirowski.