Shaking the Walls

Gdański Teatr Szekspirowski – jako jedyna organizacja z Polski w roli Lidera Projektu współpracy europejskiej – zdobyła w 2018 roku grant w programie Kreatywna Europa prowadzonym przez Komisję Europejską.

Dwuletni projekt Shaking the Walls zakłada współpracę kulturalną z partnerami z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czech oraz Islandii i obejmuje wiele lokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń przetwarzających artystycznie temat murów, podziałów, uprzedzeń między ludźmi. Finał odbędzie się w 2020 roku w Gdańsku.

Shaking the Walls to projekt współpracy europejskiej, którego celem jest artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic – fizycznych bądź metaforycznych – wszystkiego, co oddziela ludzi od siebie, zarówno jednostki, jak i grupy społeczne bądź etniczne, a także narody i kraje. W ramach projektu twórcy działań zajmą się przede wszystkim tematem „muru obojętności”, który jest być może najmniej określoną barierą oddzielającą jednostki i społeczeństwa. Na realizację projektu Gdański Teatr Szekspirowski wraz z partnerami zdobył 200 tysięcy euro.

Partnerzy

Partnerami w projekcie są organizacje: Parrabbola z Wielkiej Brytanii, An Grianán Theatre z Irlandii (Letterkenny, Donegal), Cooltour z Czech (Ostrava) oraz RaTaTam z Islandii (Reykjavik). Współpraca zakłada działania artystyczne realizowane w krajach partnerskich, których zadaniem jest identyfikacja i artystyczna interpretacja najważniejszych problemów w danym kraju, związanych z ideą projektu. Poruszane tematy obejmują m.in. zagadnienia polityczne, problem imigracji, przemoc domową oraz izolację grup społecznych. Działania realizowane będą w formie spektakli teatralnych, performansów, happeningów oraz działań edukacyjnych.

Działania projektu

Shaking the Walls rozpoczął się pod koniec 2018 roku spotkaniem wszystkich partnerów projektu. W 2019 roku odbyło się szereg wydarzeń w krajach partnerskich.

W maju w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyła się debata pt.: „Język kolczasty?/Sztuka zadziorna? poświęcona tematyce języka w dwóch jego aspektach: funkcji komunikacyjnej (bezpośrednio, w dyskursie politycznym, debacie publicznej, w internecie; jakie elementy wznoszą mury i utrwalają podziały, a jakie mogą je burzyć?) oraz języku sztuki (o metaforycznej wymowie sztuki, w tym teatru, który posługując się językiem zrozumiałym jedynie dla części społeczeństwa, może oburzać i podważać wartości istotne dla pozostałych odbiorców). Panelistami debaty byli dr Joanna Lisiewicz (edukatorka, teatrolożka), Paweł Łysak (reżyser teatralny), Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski (polityk, samorządowiec), ks. Jacek Socha (dr teologii). Debatę prowadziła Dorota Karaś (reporterka, dziennikarka Gazety Wyborczej).

W lipcu w Irlandii zaprezentowana została koprodukcja brytyjskiej grupy Parrabbola z irlandzkim Teatrem An Grianán z Letterkenny w hrabstwie Donegal. Przygotowana inscenizacja szekspirowskiej „Zimowej opowieści” była plenerowym spektaklem site-specific realizowanym zarówno w Ballymacool Park w Letterkenny, jak i przy samej granicy Irlandii z Irlandią Północną – w tej inscenizacji widzowie wraz z aktorami fizycznie przekraczali granicę pomiędzy szekspirowską Sycylią a Bohemią przepływając promem z Greencastle (Irlandia) do Magilligan (Irlandia Północna) gdzie odbyła się druga część przedstawienia, a następnie wrócili do Greencastle na ostatni akt sztuki. Niezwykła sześciogodzinna inscenizacja w zapierających dech w piersiach plenerach irlandzkiej wyspy wywarła ogromne wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności.

Na przełomie lipca i sierpnia w Gdańsku odbyła się 23. edycja  Festiwalu Szekspirowskiego, w ramach którego realizowany był konkurs SzekspirOFF odnoszący się do założeń projektu, zaprezentowany został także spektakl Deutsches Theatre pt. „Rzym”, komentujący – na podstawie takich sztuk szekspirowskich jak: Koriolan, Juliusz Cezar oraz Antoniusz i Kleopatra – historię współczesnej europejskiej demokracji. Specjalną nagrodę projektu „Shaking the Walls” w Konkursie SzekspirOFF, w wysokości 3 000 PLN Jury konkursu przyznało spektaklowi „Sen Kalibana” Piotra Mateusza Wacha i Jacka Niepsujewicza, ehh hahah – za wykorzystanie myśli Szekspira do pokazania jednostki uwikłanej w problemy współczesnego świata.

Pod koniec sierpnia w Czechach odbył się festiwal teatralny OFFENZÍVA, realizowany przez Centrum Kulturalne Cooltour w Ostrawie. W ramach festiwalu 11 spektakli zostało pokazanych w 9 niezwykłych, pozateatralnych przestrzeniach, przez 9 grup teatralnych. W tym odbyła się także jedna premiera. Prezentowane spektakle obejmowały takie formy sztuk performatywnych jak teatr uliczny i teatr alternatywny. Pod koniec października 2019 odbyło się spotkanie partnerskie w Ostravie, a w listopadzie 2019 miały miejsce prezentacje słuchowiska radiowego przygotowanego w Reykjaviku dotyczącego tematu przemocy domowej oraz prezentacje spektaklu SUSS! w ramach projektu, którym towarzyszył program edukacyjny.   

Działania artystyczne w krajach partnerskich są realizowane w okresie od marca 2019 do października 2020, a w Gdańsku w sezonach letnich 2019 oraz 2020 roku. Projekt zakończy się 31 października 2020.

Koncepcja projektu

Projekt zakładał dwie fazy realizacyjne. W pierwszej fazie, która ma miejsce w 2019 roku, przeprowadzana jest diagnoza potrzeb społecznych oraz identyfikacja problemów, które następnie biorą na warsztat artyści z poszczególnych krajów. Działania realizowane w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim związane są m.in. z Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku i jego nurtem SzekspirOFF. W Głównym nurcie Festiwalu każdego roku prezentowany jest spektakl odpowiadający tematyce projektu. Również Konkurs SzekspirOFF poświęcony jest tematowi identyfikowania murów i barier między ludźmi – w oparciu o teksty Williama Szekspira – oraz ich artystycznej interpretacji.

Kulminacją projektu, która ma być artystycznym podsumowaniem działań wszystkich partnerów ma być Finał, który odbędzie się w sierpniu 2020. Będzie to spektakularne wydarzenie artystyczne rozgrywające się w odniesieniu do fizycznych murów naszego teatru, adaptujące różne fragmenty murów, przetwarzając artystycznie tematy projektu podejmowane przez partnerów.

Projekt Shaking the Walls ma za zadanie rozszerzenie debaty międzynarodowej, poruszającej wymienione wyżej zagadnienia, a także rozwój publiczności oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania organizacji partnerskich w Europie.

Wiecej o wydarzeniach w Gdańsku:

9 maja 2019 – DEBATA: Język kolczasty?/Sztuka zadziorna?  // Zobacz ZAPIS DEBATY.

26 lipca – 4 sierpnia 2019, wybrane wydarzenia 23. Festiwalu Szekspirowskiego (Spektakl ROME, Deutsches Theatre Berlin oraz SzekspirOFF).

28-29 sierpnia 2020, Wymurzanie Wolności, spektakl plenerowy Transgatunkowego Teatru SFINKS, z okazji 40-lecia Porozumień Sierpniowych.

25-27 września 2020, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom projektu, w formule online.

20 – 29 listopada, wybrane wydarzenia 24. Festiwalu Szekspirowskiego (Spektakl Wyspa, Teatru Pantomimy z Wrocławia, spektakl teatru społecznego Shake Fear / Break Walls, Parrabbola, UK oraz SzekspirOFF). Dodatkowo, 29 listopada, prezentacja islandzkiego spektaklu SUSS! (Ciii!), RaTaTam i dyskusja o przemocy domowej i prawach kobiet. 

 

 

STRONA PROJEKTU: ShakingTheWalls.eu