Shaking the Walls

Gdański Teatr Szekspirowski – jako jedyna organizacja z Polski w tym roku zdobył grant jako lider Projektu współpracy europejskiej w programie Kreatywna Europa prowadzonym przez Komisję Europejską.

Dwuletni projekt Shaking the Walls, którego GTS jest liderem, zakłada współpracę kulturalną z partnerami z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czech oraz Islandii i zaowocuje wieloma lokalnymi oraz międzynarodowymi wydarzeniami. Finał odbędzie się w 2020 roku w Gdańsku.

Shaking the Walls to projekt współpracy europejskiej, którego celem jest artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic – fizycznych bądź metaforycznych – wszystkiego, co oddziela ludzi od siebie, zarówno jednostki, jak i grupy społeczne bądź etniczne, a także narody i kraje. W ramach projektu twórcy działań zajmą się przede wszystkim tematem „muru obojętności”, który jest być może najmniej określoną barierą oddzielającą jednostki i społeczeństwa. Na realizację projektu Gdański Teatr Szekspirowski wraz z partnerami zdobył 200 tysięcy euro.

Partnerzy

Partnerami w projekcie są organizacje: Parrabbola z Wielkiej Brytanii, An Grianán Theatre z Irlandii (Letterkenny, Donegal), Cooltour z Czech (Ostrava) oraz RaTaTam z Islandii (Reykjavik). Współpraca zakłada działania artystyczne realizowane w krajach partnerskich, których zadaniem będzie identyfikacja i artystyczna interpretacja najważniejszych problemów w danym kraju, związanych z ideą projektu. Poruszane tematy obejmą m.in. zagadnienia polityczne, problem imigracji, przemoc domową oraz izolację grup społecznych. Działania realizowane będą w formie spektakli teatralnych, performansów, happeningów oraz działań edukacyjnych.

Shaking the Walls rozpoczął się pod koniec 2018 roku spotkaniem wszystkich partnerów projektu, a jego kulminacją będzie Wielki Finał, który odbędzie się latem 2020 roku w Gdańsku. Działania artystyczne w krajach partnerskich będą realizowane w okresie od marca 2019 do października 2020, a w Gdańsku w sezonach letnich 2019 oraz 2020 roku. Projekt zakończy się 31 października 2020.

Realizacja projektu

Projekt zakłada dwie fazy realizacyjne. W pierwszej fazie, która będzie miała miejsce w 2019 roku, przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb społecznych oraz zidentyfikowane zostaną problemy, które następnie wezmą na warsztat artyści z poszczególnych krajów. Działania realizowane w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim związane będą m.in. z Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku i jego nurtem SzekspirOFF. W Głównym nurcie Festiwalu zaprezentowany zostanie spektakl odpowiadający tematyce projektu. Również Konkurs SzekspirOFF poświęcony będzie tematowi identyfikowania murów i barier między ludźmi – w oparciu o teksty Williama Szekspira – oraz ich artystycznej interpretacji.

Kulminacją projektu będzie artystyczne podsumowanie działań wszystkich partnerów w ramach Wielkiego Finału, który odbędzie się latem 2020 roku w Gdańsku. Będzie to spektakularne wydarzenie artystyczne, rozgrywające się na i wokoło muru otaczającego budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Reżyserem wydarzenia będzie Wojciech Kościelniak.

Projekt Shaking the Walls ma na celu rozszerzenie debaty międzynarodowej, poruszającej wymienione wyżej zagadnienia, a także rozwój publiczności oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania organizacji partnerskich w Europie.

Wydarzenia:

9 maja 2019 – DEBATA: Język kolczasty?/Sztuka zadziorna?  // Zobacz ZAPIS DEBATY.

26 lipca – 4 sierpnia, wybrane wydarzenia 23. Festiwalu Szekspirowskiego (Spektakl ROME, Deutsches Theatre Berlin oraz SzekspirOFF)

 

 

STRONA PROJEKTU: ShakingTheWalls.eu