Teatralny Pasjans 2019


Zgłoś swoją grupę – czekamy do 7 kwietnia 2019!

Teatralny Pasjans to autorski projekt Działu Edukacji GTS, który aktywizuje twórczo i integruje seniorów, osoby z niepełnosprawnościami i uczniów w województwie pomorskim. W swoich lokalnych ośrodkach/miejscowościach, pod opieką profesjonalnych reżyserów teatralnych, uczestnicy projektu przygotowują własną adaptację sceniczną jednego z dzieł Williama Szekspira. Nad tym samym tekstem pracuje jednocześnie jedna grupa seniorów, jedna uczniów i jedna grupa osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory Gdański Teatr Szekspirowski zrealizował cztery edycje projektu, w których udział wzięło łącznie 30 grup z całego województwa pomorskiego, a spektakle finałowe zobaczyło ponad 6000 osób.

W 2019 roku planowany jest udział dziewięciu grup uczestników.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • grupy seniorów
  • grupy uczniów (13-16 lat) z nauczycielem prowadzącym
  • grupy osób z niepełnosprawnościami

W piątej edycji Teatralnego Pasjansa uczestnicy zmierzą się z następującymi tekstami Szekspira: trzy grupy zrealizują „Króla Leara”, kolejne trzy „Henryka V”, zaś następne „Komedię omyłek”. Każdej grupie przydzielony zostanie profesjonalny reżyser i będzie pracował z nią w wybranym przez grupę miejscu.

Efektem projektu będzie dziewięć różnych spektakli teatralnych, które – po okresie prób i występów lokalnych – uczestnicy zaprezentują szerokiej publiczności i sobie nawzajem na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego podczas Wielkiego Finału w dniach 13 – 15 listopada 2019 roku.

Szczegóły tutaj

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.