PRZYSTANEK SZEKSPIR

Aktywni poprzez pracę
Przystanek Szekspir – wpisuje się w potrzebę poszanowania godności ludzkiej, poprzez stworzenia warunków do bycia potrzebnym i społecznie użytecznym. Miejsce w społeczeństwie i poczucie ważności roli jaką się w nim spełnia jest niezwykle ważne dla rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości. Praca jest niezwykle ważnym elementem rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
Dla społeczeństwa jest przesłaniem, że nie zabraknie dla nikogo miejsca, nawet jak będzie kiedyś chory lub mniej sprawny niż dzisiaj. PRZYSTANEK SZEKSPIR
To II etap projektu włączenia dorosłych osób z zespołem Downa w pracę w charakterze obsługi widza podczas spektakli.

Historia
W 2015 roku z inicjatywy dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego ruszył projekt finansowany z środków miasta Gdańsk „Po drodze nam z Szekspirem”. Celem projektu realizowanego we współpracy PSOUU koło Gdańsk i Fundacji JA TEŻ było przygotowanie dorosłych osób z zespołem Downa do pracy w Teatrze. Uczestnicy projektu wzięli udział w treningach poza spektaklami oraz pod opieką trenera pracy w 3 próbnych spektaklach.

Co dalej?
Od tego czasu poszukiwaliśmy środków na kontynuację projektu, który nie tylko pozwoli młodym dorosłym na ćwiczenia pracy, ale będzie pracą rzeczywiście.

Ruszamy
Udało się i 14.07 ruszyliśmy. Naszym Partnerem w projekcie jest Grupa LOTOS. To dzięki polityce CSR spółki, nasi pełni zapału dorośli, mogli ponownie przygotować się i rozpocząć pracę przy naszych spektaklach.

Sektor D i E
Będziecie ich spotykać w sektorze D i E. Dodajcie im odwagi :) . Są pełni zapału i wielkich nadziei.

 

Prowadzący projektja tez Współorganizatorgts Partner projektuhugi Współpracambm