Pochód królów | wystawa

Wystawa prac Aleksandry Baliszewskiej-Walickiej POCHÓD KRÓLÓW – cykl ilustracji inspirowanych dramatami Williama Szekspira

 

Teatr obecny jest w jej życiu od początku. Właściwie można powiedzieć, że urodziła się w teatrze: w domu, w którym spędziła dzieciństwo, mieściła się sala teatralno-widowiskowa dla 650 widzów, ze sceną, balkonami i kotarami. Sala, w której regularnie odbywały się koncerty i spektakle, mieściła się blisko rynku w Wejherowie. Wraz z hotelem i restauracją, tworzyła rodzinny interes prowadzony od lat 20-tych XX wieku przez dziadka Aleksandry Baliszewskiej-Walickiej, Leona Prusińskiego seniora.

Po studiach w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku znowu znalazła się w teatrze; pracowała w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, projektując plakaty do spektakli. Zaprojektowała też kostiumy do Wieczoru Trzech Króli Williama Szekspira w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Po latach wróciła do wnikliwej lektury dzieł Szekspira.  – Czytając – rysowałam. – mówi artystka. – Analiza złożonych wątków akcji, opisów ludzkich emocji i dramatów zainspirowała mnie do stworzenia cyklu grafik ilustrujących to, co najbardziej poruszyło mnie w sztukach Szekspira. Walka o władzę, przemoc, nienawiść, oszustwa, wulgarność, fałsz, podstęp – ale i poszukiwanie dobra, miłości, przyjaźni i zatracenie w dochodzeniu do prawdy i sensu życia.  – dodaje Baliszewska-Walicka.

Wystawa w Teatrze Szekspirowskim obejmuje ilustracje jej autorstwa do następujących utworów Szekspira: Romeo i Julia, Makbet, Hamlet i Burza. Prace wykonane są w technice mieszanej (rysunek, grafika, akwarela, kolaż), reprodukowane cyfrowo i eksponowane w formie wielkoformatowych wydruków.

Wernisażowi, który odbył się 1 kwietnia, towarzyszył koncert solowy OLA WALICKIEGO – syna artystki.
Słowo wstępne: prof. Tomasz Bogusławski
Aranżacje graficzne: Kuba Karłowski

 

Wystawa czynna będzie codziennie w godz. 14:00 – 19:00 do 3 maja 2017.

Wstęp wolny.

 

Aleksandra Baliszewska-Walicka

Urodziła się w 1939 roku w Wejherowie. Ukończyła studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowni malarskiej prof St. Borysowskiego, graficznej prof Z. Karolaka i tkaniny dekoracyjnej prof J. Wnukowej. Była laureatką szeregu nagród, m.in. Gdański Plakat Roku, oraz trzykrotnie zajęła pierwsze miejsce w konkursie na plakat Jarmark Dominikański. Uczestniczyła w wielu wystawach malarskich i graficznych w kraju i za granicą. W latach 1967 – 1974 pracowała jako grafik w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Od 1988 do 2002 była pedagogiem i wychowawcą w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie. W latach 2000 – 2010 była wykładowcą w SNP in. Mariana Mokwy w Gdańsku. W ostatnich latach aktywnie tworzy i prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.