Otherness-Togethetness-Aesthetics

OTHERNESS – TOGETHERNESS – AESTHETICS. AESTHETIC LEARNING PROCESSES AND SHAKESPEARES IMMERSIVE AND TIMELESS UNIVERSE

Projekt – z zakresu edukacji humanistycznej oraz społecznej – skierowany jest do czterech uczelni wyższych na terenie Polski: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Realizowany we współpracy z norweską uczelnią Universitetet i Sørøst-Norge; Campus Notodden.

Realizacja projektu zaplanowana jest na dwa lata, od kwietnia 2021 do marca 2023.
W tym czasie (na każdej uczelni partnerskiej) powołany zostanie do życia 3-osobowy zespół projektowy.
W sierpniu 2021 roku – Gdański Teatr Szekspirowski zorganizuje szkolenia ze specjalistami norweskimi dla wszystkich zespołów projektowych. Zakres tematyczny szkoleń dotyczył będzie nowoczesnych metod edukacyjnych, wprowadzanych obecnie w ramach szerokiej reformy edukacyjnej na terenie całej Norwegii. W naszym projekcie skupimy się na tematyce poruszanej w szekspirowskich dramatach, która posłuży nam za merytoryczną podstawą do wprowadzenia i nauczania wypracowanych przez naszych partnerów narzędzi i metod.

W semestrze zimowym 2021/2022 zespoły projektowe, wspierane przez przyjeżdżających na polskie uczelnię specjalistów z Universitetet i Sørøst-Norge, opracują wspólnie program zajęć, który mogliby wdrożyć dla studentów w semestrze letnim. Przedmiot ten może zostać powołany do życia w formie fakultetu (wydziałowego lub nawet ogólnouczelnianego), lub dedykowanych zajęć dla konkretnego kierunku studiów.

Pod koniec semestru letniego (w 2022 roku), po zakończonych zajęciach, z każdej uczelni zostanie wyłonionych ok. 5 studentów, którzy w nagrodę za dobre wyniki i aktywność na zajęciach, zostaną zaproszeni na 10-dniowy Obóz Szekspirowski w Gdańska. Podczas wyjazdu będą mogli poszerzyć zdobytą podczas zajęć wiedzę, a także współpracować z najlepszymi specjalistami polskimi i zagranicznymi. Na obóz zaproszone zostaną także zespoły projektowe, prowadzące zajęcia.

Jesienią 2022 roku planujemy organizację międzynarodowej konferencji naukowej w Notodden, na której zaangażowane w projekt osoby przedstawią efekty swojej pracy intelektualnej, uwagi na temat dydaktyki, tematyki zajęć, problemów poruszanych wspólnie ze studentami. Zakres możliwych do rozwinięcia tematów jest szeroki, od filozofii i etyki, przez nauki społeczne, literaturoznawstwo i językoznawstwo.

 
Zobacz PLAKAT

Nazwa programu: Program “Edukacja”, Komponent IV “Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)”.
Dofinansowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ze środków MF EOG 2014-2021

“Otherness-Togetherness-Aesthetics” korzysta z dofinansowania o wartości 191720 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu edukacyjnego jest współpraca i wdrożenie metod estetycznych w procesach nauczania na 4 polskich uczelniach przy wsparciu Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden.