MONOTEATR: O WOLNOŚCI | festiwal monodramu

Wolność i niepodległość są wartościami ostatecznymi, stanowią dobro kulturowe o charakterze uniwersalnym. Łączone są z suwerennością kraju, towarzyszą takim wartościom społecznym jak demokracja i patriotyzm, stoją w jednym szeregu z pojęciami praw człowieka i wolności politycznej. Ale wolność to także niezależność osobista, prawo nieskrępowanego działania, wolność słowa, wyznania i woli. Ten aspekt wyboru i samostanowienia o sobie nie istnieje w oderwaniu od sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju oraz otaczającej rzeczywistości. Celem projektu jest stworzenie wyjątkowej platformy dialogu, pozwalającej na przyjrzenie się istocie walki o najważniejsze wartości w obliczu różnych doświadczeń historycznych, dla której punktem wyjścia będą prezentacje spektakli jednego aktora.

Tematyka monodramów dotyka naturalnej potrzeby niezależności oraz walki człowieka o życie i godność w obliczu zmian podyktowanych utratą wolności w różnych kontekstach dziejowych XX wieku, ale także wolności w niehistorycznej, szerszej perspektywie – to spektakle traktujące o problemie powojennej traumy, wykluczenia, konformizmu i nonkonformizmu. Jedenaście propozycji wybranych zostało we współpracy z kuratorem projektu – Wiesławem Gerasem. Każdy prezentowany w Teatrze w Oknie spektakl zakończy spotkanie z artystą i dyskusja z udziałem publiczności. Zwieńczeniem projektu będzie otwarta debata z udziałem ekspertów. Projekt ma charakter hybrydowy – wszystkie wydarzenia realizowane w Teatrze w Oknie będą transmitowane na żywo w internecie, spotkania z twórcami zostaną zrealizowane równolegle w teatrze oraz on-line, debata odbędzie się na platformie Zoom.

Chcemy, aby rozmowa o najważniejszych ludzkich wartościach stała się punktem wyjścia do kształtowania nowej płaszczyzny komunikacji i integracji reprezentantów różnych środowisk, sprzyjała poczuciu zaangażowania, szacunku i solidarności, będąc tym samym odpowiedzią na wzrastającą polemikę i polaryzację otaczającej rzeczywistości. Uważamy, że ze względu na historię Gdańska, właśnie w naszym mieście należy inicjować dialog o wolności i niepodległości, tworzyć możliwość wymiany opinii i doświadczeń.

▼ LIVESTREAMING ▼
Wszystkie wydarzenia będą transmitowane na żywo w czasie rzeczywistym na kanale YouTube Teatru w Oknie

▼ WYDARZENIA W TEATRZE ▼
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Obowiązują rezerwacje (od 31 października) pod adresem e-mail: monoteatr@ftg.pl. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z epidemią, liczba miejsc na spektaklach jest zmniejszona. Osoby dokonujące rezerwacji miejsca prosimy o podanie w wiadomości swojego numeru telefonu.

 

PROGRAM

7.11/19:00 / DIVA / wyk. Wioleta Komar / reż. Stanisław Miedziewski

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Wioletą Komar)

8.11/15:00 / MIT / wyk. Viktoria Szopińska / reż. Grzegorz Szlanga

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Viktorią Szopińską i Grzegorzem Szlangą)

8.11/20:00 / ELIZABETH WATSON – CICHOCIEMNA / wyk. Teresa Stępień-Nowicka / reż. Inka Dowlasz

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Teresą Stępień-Nowicką)

11.11/15:00 / POKUĆ / wyk. Szymon Majchrzak / reż. Ewa Czaplik-Kowalewska

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Szymonem Majchrzakiem)

11.11/20:00 / SAMOSPALENIE / wyk. Przemysław Bluszcz / reż. Krzysztof Szekalski

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Przemysławem Bluszczem)

12.11/19:00 / WOJNA  / wyk. Agnieszka Przepiórska / reż. Piotr Ratajczak

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Przepiórską)

ZMIANA 5.12/15:00 / OLGA. EINE CHARMANTE FRAU / wyk. Monika Dąbrowska-Jarosz / reż. Stanisław Miedziewski

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Moniką Dąbrowską-Jarosz)

14.11/15:00 / BACZYŃSKI. APOKALIPSA / wyk. Edyta Janusz-Ehrlich / reż. Magdalena Olszewska

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Edytą Janusz-Ehrlich i Magdaleną Olszewską)

14.11/20:00 / KOBA/STALIN / wyk. Aleksandras Rubinovas / reż. Stanislovas Rubinovas

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Aleksandrasem Rubinovasem)

15.11/14:00 / ŻERTWA / wyk. Mateusz Nowak / reż. Stanisław Miedziewski

(Po spektaklu zapraszamy spotkanie z Mateuszem Nowakiem)

ZMIANA 5.12/20:00 / ZOFIA / wyk. Małgorzata Pieńkowska / reż. Beniamin Bukowski

(Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Pieńkowską)

15.11/20:30 / DEBATA „O WOLNOŚCI!” / Katarzyna Flader-Rzeszowska, Wiesław Geras, Tomasz Miłkowski, Lech Śliwonik

 

Organizator: Teatr w Oknie, Fundacja Theatrum Gedanense

Projekt MONOTEATR: O WOLNOŚCI dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”