Marta Nowicka nową Prezes międzynarodowej Sieci Menedżerów Kultury Oracle

Miło nam poinformować, że po raz pierwszy w historii założonej w 1992 roku międzynarodowej sieci menedżerów kultury Oracle na stanowisku Prezesa znalazła się kobieta. A co najbardziej cieszy, jest to nasza koleżanka z zespołu Marta Nowicka!

Marta Nowicka pracuje w Dziale Edukacji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jest również Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego oraz Doktorantką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Wybory do nowego Zarządu Sieci zostały przeprowadzone podczas Generalnego Zebrania członków Sieci Oracle (Oracle Cultural Network), kończącego 20. coroczne międzynarodowe Seminarium, które tym razem odbyło się w Gdańsku. Zgodnie ze Statutem Sieci Oracle, do Zarządu może zostać wybranych od 3 do 5 osób, pełniących odpowiednio funkcje: Prezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz (maksymalnie dwóch) Członków Zarządu.

Do nowego Zarządu Sieci Oracle wybrano następujące osoby:
Marta Nowicka (Polska, Gdańsk) – Prezes
Torbjörn Lindström (Szwecja) – Skarbnik
Lucie Orbók (Czechy) – Sekretarz
Tessy Fritz (Luxemburg) – Członek Zarządu
Katarzyna Renes (Polska) – Członek Zarządu
Zarząd został wybrany na trzyletnią kadencję, na lata 2018-2021.

Do zadań nowego Zarządu należeć będzie w pierwszej kolejności – rozwijanie Sieci i zwiększanie aktywności oraz zaangażowania jej członków, organizacja kolejnych corocznych seminariów, spotkań i zebrań Sieci Oracle w kolejnych krajach Europy i świata, pozyskiwanie funduszy na działalność oraz realizowanie misji Sieci: idei współpracy, wymiany, otwarcia na świat i drugiego człowieka, a także potrzeby mierzenia się z trudnymi i nieraz bolesnymi problemami, jakim musi stawiać czoła kultura i sztuka na świecie.

Oracle Cultural Network to międzynarodowa sieć menedżerów kultury, założona w 1992 roku w Atenach. Organizacja zrzesza absolwentów studiów „European Diploma in Cultural Project Management” – na dzień dzisiejszy liczy 467 członków z 49 krajów. Siedziba sieci znajduje się w Brukseli. Jednak Oracle to coś więcej, niż tradycyjnie rozumiana sieć. To dynamicznie rozwijająca się społeczność indywidualnych operatorów kultury z całego świata, którzy pracują nad wzmacnianiem międzynarodowej współpracy poprzez rozwój i tworzenie wspólnych projektów kulturalnych w Europie i Afryce. Co roku spotykają się w innym kraju świata, aby porozmawiać o najbardziej palących problemach dotyczących współczesnej kultury i sztuki.

Więcej informacji