Jerzy Limon inspiracja dialog polemika

Program międzynarodowej konferencji naukowej Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika

for English see HERE

PROGRAM i Book of Abstracts – Dzień 1
PROGRAM i Book of Abstracts – Dzień 2

27 V 2022

STREAMING ONLINE w języku polskim

STREAMING ONLINE in English

 

10.00–10:30

Otwarcie konferencji / Conference inauguration 

10:30–12:30

TEORIE. Teoria teatru w badaniach Jerzego Limona / THEORIES: Jerzy Limon’s Theory of Theatre

Wieloletnie badania nad teatrem elżbietańskim, a zwłaszcza nad wybitnie autotematycznym dziełem Szekspira, w naturalny sposób skłoniły Jerzego Limona do pogłębionej refleksji nad funkcjonowaniem „chemicznego laboratorium sceny”, jak zatytułował jeden z rozdziałów książki Chemistry of the Theatre: Performativity of Time (2010), wieńczącej serię publikacji poświęconych teoretycznym rozważaniom nad medium teatru. Chemiczna metafora wspaniale oddaje naturę teatru jako sztuki polegającej na kreacji znaków złożonych – amalgamatach sensów, których nie można spotkać nigdzie indziej, jak tylko na scenie. Rozszyfrowując teatralne formuły integracji, Limon podkreśla procesualny charakter komunikacji w teatrze, którą postrzega jako akt „rzeźbienia” w przestrzeni, języku czy ciele, a także – jeśli nie przede wszystkim — w czasie, owym „magicznym spoiwie wszystkiego co teatralne”. Jak pisze, „Teatr to czas ucieleśniony”, i to właśnie na analizie tego co temporalne zasadzają się jego badania nad mechanizmami funkcjonowania teatru.

paneliści / panelists:

 •  Jacek Fabiszak, UAM Poznań
 •  Tomasz Kubikowski, AT Warszawa
 •  Patrice Pavis, Université Paris 8, Francja
 • Tomasz Wiśniewski, UG Gdańsk
 • moderator: Sylwia Dobkowska, UG Gdańsk

Przerwa kawowa / coffee break

13.00–15.00

ARCHIWA. Historia teatru w badaniach Jerzego Limona / ARCHIVES: Jerzy Limon’s Research on Theatre History

Wiele lat temu Jerzy Limon zabrał nas w podróż w czasie, odkrywając przed nami najwcześniejsze koleje losów dzieła Szekspira na kontynencie. Gentlemen of a Company (1985) jest pierwszym naukowym opracowaniem działalności teatralnej grup zawodowych aktorów przybyłych w latach 1590–1660 z Anglii do Europy Środkowej i Wschodniej. Dangerous Matter: English Drama and Politics in 1623/24 (1986) sytuuje sztuki powstałe za rządów Jakuba I w konkretnym kontekście politycznym, na tle niekiedy nielegalnych pamfletów, traktatów teologicznych czy popularnych relacji z tamtejszych wydarzeń opowiadających się po stronie protestanckiej przeciwko katolickiej Hiszpanii. W The Masque of Stuart Culture (1990) teatr dworski i rytuał traktowane są jako odpowiednik nowożytnej księgi emblematów oraz wizualizacja monarszej ideologii. Szeroki zakres lektury i jej wnikliwość, intuicyjna umiejętność odnajdywaniu skarbów ukrytych w bibliotekach, ale też skłonność do namysłu nad mechanizmami rządzącymi historią oraz jej istotą – te niezwykle cenne zdolności Jerzego Limona sprawiają, że z pokorą podchodzimy do jego dokonań.

paneliści / panelists:

 •  Patryk Kencki, IS PAN Warszawa
 •  Olga Kubińska, UG Gdańsk
 •  Dobrochna Ratajczak, UAM Poznań
 • Stanisław Rosiek, UG Gdańsk
 •  György Endre Szőnyi, University of Szeged, Węgry
 • moderator: Jacek Fabiszak, UAM Poznań

Przerwa obiadowa / lunch break

16.00–18.00

SZEKSPIRIANA. Dramat szekspirowski i elżbietański w badaniach Jerzego Limona / SHAKESPEAREANA: Jerzy Limon’s Research on Shakespearean and Elizabethan Drama

Ogrom prac Jerzego Limona poświęconych twórczości Szekspira znamionuje zarówno podziw dla śmiałości rozwiązań natury estetycznej oraz intelektualnej, jak i przekonanie, że Szekspir mocno wierzył w istnienie szeregu niezmiennych cech, które definiują nas jako ludzi niezależnie od czasów, w których żyjemy. Szekspir był jednak zbyt wielkim artystą, żeby ujmować te przekonania w moralizatorskie tyrady; frapowały go raczej możliwości kreacji modelu świata w danej sztuce. Szekspir Limona jest przede wszystkim Szekspirem-semiotykiem – twórcą którego dorobek wskazuje na dogłębne zrozumienie reguł rządzących sztuką teatru, gdzie widzowie mają „brak zastąp[ić] myśli [swoich] siłą”. Dramat Szekspirowski i jego sceniczne adaptacje stanowią niezwykle sprzyjające środowisko dla przenikliwych studiów Limona nad właściwym teatrowi zjawiskiem współgrania fikcji i rzeczywistości, w których odsłania on m.in. mechanizmy rządzące solilokwiami czy wypowiedziani na stronie, odkrywa tajemnice teatru w teatrze oraz bada to, co uważał za esencję sztuki teatru, czyli relacje temporalne.

paneliści / panelists:

 •  Michael Dobson, The Shakespeare Institute, University of Birmingham, Wielka Brytania
 • Marta Gibińska, WSE Kraków
 •  Małgorzata Grzegorzewska, UW Warszawa
 •  Jay L. Halio, University of Delaware, USA
 •  Aneta Mancewicz, Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania
 • Ronan Paterson, Teesside University, Wielka Brytania
 •  moderator: Agnieszka Żukowska, UG Gdańsk

Przerwa kawowa / coffee break

18:30–19:00

wernisaż wystawy „Pochwała szaleństwa. 30-lecie Fundacji Theatrum Gedanense 1991-2021. Historia powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” / an opening of the exhibition „In Praise of Madness. 30 years of Theatrum Gedanense Foundation. The history of the Gdańsk Shakespeare Theatre


28 V 2022

STREAMING ONLINE w języku polskim

STREAMING ONLINE in English

 

10.00–12.00

NARRACJE. Twórczość literacka Jerzego Limona / NARRATIVES: Jerzy Limon’s Literary Oeuvre

Jerzy Limon był nie tylko historykiem i teoretykiem teatru, tłumaczem i eseistą, ale także konstruktorem fikcyjnych fabuł. Przestrzenią, w której rozgrywają się wydarzenia opisane w Münchhauseniadzie (1980), Kaszubskiej Madonnie (1986), Wielorybie (1998) i Koncercie Wielkiej Niedźwiedzicy (1999) są ukochane Kaszuby Limona, natomiast czas tych niezwykłych utworów rozciągnięty jest na wiele stuleci i podlega niezwykłej kreacji. Historia w tych dziełach miesza się z fikcją apokryfu, a pamięć z autorską fantazją. Granice pisarstwa Limona wyznacza wyobraźnia, a stosunek do świata określają ciekawość, zachwyt, ale też świadomość zła wpisanego w naturę człowieka. Przeniknięta humorem i empatią twórczość literacka Jerzego Limona prowadzi do pogodzenia ze światem – ma charakter wielkiej konsolacji.

paneliści / panelists

 •  Artur Blaim, UG Gdańsk
 • Małgorzata Jankowska, UAM Poznań
 • Jacek Kopciński, IBL PAN Warszawa
 • Zbigniew Majchrowski, UG Gdańsk
 • Marek Wilczyński, UW Warszawa
 • moderator: Stanisław Rosiek, UG Gdańsk

Przerwa kawowa / coffee break

12.30–13.00

Odczytanie fragmentów prozy Jerzego Limona. Tłumaczenie i wykonanie: David Malcolm  / Reading from Jerzy Limon’s prose. Translation and performance: David Malcolm

13.00–15.00

TRANSLACJE. Przekłady dramaturgii dawnej i współczesnej Jerzego Limona / TRANSLATIONS: Jerzy Limon’s Translations of Elizabethan and Contemporary Drama

Sztuki Williama Szekspira, które Jerzy Limon przełożył na język polski wspólnie z Władysławem Zawistowskim (Trojlus i Kressyda oraz Antoniusz i Kleopatra) wyróżnia nie tylko umiejętność powiązania czytelnych znaczeń z rygorami rytmicznego odpowiednika białego wiersza w polszczyźnie, ale także lekkość tonu, pomysłowość oraz dowcip płynące z dogłębnej znajomości erotycznych gier słownych Szekspira. Podobnie rzecz się ma z mistrzowskimi przekładami na język polski Arkadii, Wynalazku miłości oraz Artysty schodzącego po schodach Toma Stopparda, gdzie na pierwszy plan wysuwa się charakterystyczne dla dramatopisarza – jak również dla tłumacza – połączenie nieskrępowanej żartobliwości z pogłębioną refleksją nad naturą medium teatru, a także pełna świadomość przynależności do kultury europejskiej.

paneliści / panelists:

 •  Anna Cetera-Włodarczyk, UW Warszawa
 •  David Malcolm, SWPS Warszawa
 •  Władysław Zawistowski, Gdańsk
 •  moderator: Małgorzata Grzegorzewska, UW Warszawa

Przerwa obiadowa / lunch break

16.00–18.00

AKCJE. Festiwal Szekspirowski i inne performanse Jerzego Limona / ACTIONS: The Shakespeare Festival and Other Performances by Jerzy Limon

Jerzy Limon spełnił swoje marzenie, wznosząc Gdański Teatr Szekspirowski niemal w tym samym miejscu, w którym od początków XVII wieku stała tzw. Szkoła Fechtunku, gdzie angielscy aktorzy występowali przed gdańskimi mieszczanami. Połączył tym samym badania naukowe z działalnością o bardziej praktycznym charakterze – najpierw przekopując się przez archiwa, aby poznać historię Szkoły Fechtunku oraz itineraria angielskich aktorów w Europie Północnej, a następnie umiejscawiając nową/starą instytucję na kulturalnej mapie Gdańska, Polski i świata. Powstała wyjątkowa przestrzeń, w której odbywają się różnorodne wydarzenia kulturalne, w tym doceniany przez krytyków Gdański Festiwal Szekspirowski. Jerzy Limon, przedsiębiorca teatralny i wizjoner, był także inicjatorem – a wielokrotnie także współautorem – rozlicznych projektów artystycznych.

paneliści / panelists:

 •  Nicoleta Cinpoeş, University of Worcester, Wielka Brytania
 • Robert Florczak, ASP Gdańsk
 •  Javor Gardev, Sofia, Bułgaria
 •  Justyna Limon, FTG Gdańsk
 •  Phillip Parr, Parrabbola, York International Shakespeare Festival, Wielka Brytania
 •  moderator: Katarzyna Pastuszak, UG Gdańsk

18:30–19.30

„Music for a while”  – concert

Personel:

 • Magdalena Gruszczyńska – sopran / soprno
 • Ireneusz Wojtczak – saksofony, klarnet, flet, elektronika / saxophones, clarinet, flute, electronics
 • Tomasz Ziętek – trąbka, elektronika / trumpet, electronic
 • Mikołaj Wojtczak – gitara, teksty /  guitar, lyrics
 • David Malcolm – recytacja / recitation

Organizatorzy: 

Honorowy Patronat: 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

Współorganizatorzy: 
Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Patronat Medialny: 
Trójmiasto.pl, Gdańsk.pl, Miesięcznik „Teatr”, Gazeta Wyborcza, Zawsze Pomorze, Prestiż Magazyn Trójmiejski, Polsat Gdańsk, Radio TOK FM

Sponsorzy: