Jerzy Limon laureatem XXI edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora.

Za stworzenie wyjątkowego miejsca, łączącego tradycję z nowoczesnością, promującego teatr i sztukę współczesną – prof. Jerzy Limon został  laureatem XXI edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora.

25 lutego 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej Gali już po raz 21. wręczono Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawaną przez Fundację Citi Handlowy. W tym roku tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowany został prof. Jerzy Limon, Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. 

Laudację na cześć laureata wygłosił prof. Andrzej Rottermund – Przewodniczący Kapituły Nagrody. W swoim przemówieniu przybliżył on zarówno dorobek naukowy i publicystyczny prof. Limona, jak i historię Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Teatr ten nawiązuje do pierwszego teatru publicznego w Polsce, istniejącego w Gdańsku od początku XVII wieku i funkcjonującego przez blisko dwa stulecia. Nagrodę przyznano również za stworzenie żywego miejsca dziedzictwa kultury – miejsca, w którym odbywają się spektakle i koncerty na najwyższym poziomie, happeningi i wystawy – wydarzenia, które czerpiąc z przeszłości, kreują nowy wymiar sztuki – mówił prof. Rottermund

Wyjątkowość spotkań tradycji ze współczesnością, do których dochodzi w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, podkreślał także Sławomir S. Sikora, prezes City Handlowego:

… w tym jubileuszowym roku prestiżową Nagrodę Gieysztora, której organizatorem jest nasza Fundacja, otrzymuje człowiek, będący uosobieniem wsparcia dla postępu. Profesor Limon z pełnym poszanowaniem tradycji, dzięki swojej pasji i determinacji, przywrócił Gdańskowi dziedzictwo teatru elżbietańskiego i stworzył Gdański Teatr Szekspirowski, w którym klasyka spotyka się ze współczesnością. Wierzymy, że takie podejście do dziedzictwa nie tylko pozwala chronić bogactwo naszej historii, ale też pomaga projektować wartościowe jutro.

Nagroda imienia profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Citi Handlowy od 1999 roku za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w takich dziedzinach jak: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wśród dotychczasowych Laureatów znaleźli się m.in.: Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Leon Tarasewicz, Anda Rottenberg – ceniona historyk sztuki, krytyk, kuratorka wystaw, prof. Norman Davies – wybitny brytyjski historyk i wnikliwy badacz dziejów Polski. Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora nagrodzono także instytucje – m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. XXI edycja Nagrody została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.