GTS liderem międzynarodowego projektu edukacyjnego

Gdański Teatr Szekspirowski zdobył grant z Programu Edukacja finansowanego ze środków MF EOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) na realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego. Projekt pn. „Otherness – Togetherness – Aesthetics. Aesthetic learning processes and Shakespeare immersive and timeless universe” realizowany będzie przez GTS od kwietnia 2020 roku w partnerstwie z czterema uczelniami wyższymi w Polsce. Będą to: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski – przy kluczowym wsparciu uczelni norweskiej Universitetet i Sørøst-Norge; Campus Notodden.

Projekt polega na wdrożeniu metod estetycznych w procesach nauczania w szkolnictwie wyższym. Jego głównym celem jest połączenie szekspirowskiego potencjału oraz tematyki opartej o wartości społeczne i kulturowe (jak wykluczenie społeczne, władza, przemoc, odpowiedzialność) z użyciem nowoczesnych technik edukacyjnych, stanowiących podstawę norweskiej reformy edukacji.

Na każdej z biorących udział w projekcie uczelni powstaną zespoły naukowe, które opracują przystępny dla studentów sposób prezentacji technik estetycznego procesu nauczania na zajęciach dydaktycznych. Stworzona w ten sposób metodologia będzie wdrażana na partnerskich uczelniach, testowana w praktyce na międzywydziałowych fakultetach oraz na obozie naukowym dla studentów. Wypracowane narzędzia zostaną również poddane analizie i ewaluacji na wieńczącej projekt międzywydziałowej konferencji naukowej w Notodden w Norwegii.

Dofinansowanie otrzymało tylko 18 instytucji w całej Polsce. Projekt realizowany będzie od kwietnia 2020 do marca 2022 roku.Całkowita kwota dofinansowania wynosi 191 720 Euro i nie wymaga żadnego wkładu własnego.