Grupa LOTOS Mecenasem Teatru Szekspirowskiego

Z dumą ogłaszamy, że w dniu 14 lutego podpisaliśmy umowę o współpracy z Grupą LOTOS – Mecenasem Teatru Szekspirowskiego.

Grupa LOTOS od wielu lat napędza polską kulturę. Szczególnie bliskie są nam trójmiejskie instytucje, takie jak Gdański Teatr Szekspirowski, które swoimi działaniami przybliżają Polakom sztukę. Nasza firma była zaangażowana w tworzenie tej instytucji, sponsorowaliśmy uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod jej budowę. Byliśmy też partnerem happeningu „Aktorzy Przyjechali” oraz Pierwszego Zjazdu Polskich Hamletów. Gdański Teatr Szekspirowski to miejsce, gdzie oprócz przedstawień teatralnych, odbywają się liczne warsztaty i koncerty. Organizowany przez teatr i fundację Festiwal Szekspirowski to przedsięwzięcie znane w całej  Europie.

Chcemy, by Polacy częściej uczęszczali do placówek kulturalnych, mieli dostęp do rozrywki na najwyższym poziomie. Moim zdaniem na tej współpracy zyskają nie tylko mieszkańcy Pomorza. Dzięki wsparciu LOTOSU teatr będzie mógł nadal się rozwijać i umacniać swoją pozycję na kulturalnej mapie naszego kraju – podkreśla Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS.

Teatr to nie tylko budynek, gdzie wystawia się sztuki. To jest przestrzeń, gdzie kształtuje się pamięć i jej język. Jest sztuką słowa i obrazu. Jest miejscem edukacji.

Jest rzeczą ważną, że Grupa LOTOS dostrzega rolę teatru i kultury w ogóle w kształtowaniu wrażliwości i postaw. Dzięki temu możemy wspólnie budować publiczność. W języku angielskim istnieje takie określenie, wciąż mało u nas rozpowszechnione: „corporate citizenship”, co oznacza „obywatelską świadomość korporacji”. I za nią chciałbym Grupie LOTOS podziękować – dodaje Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Grupa LOTOS od wielu lat wspiera prestiżowe wydarzenia i inicjatywy kulturalne realizowane na skalę całego kraju, jak i te mniejsze, ważne dla lokalnej społeczności.

Dziękujemy za wspieranie kultury. Niech Muzy będą z Wami!