Florian Staniewski – pożegnanie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Floriana Staniewskiego. Niezwykłego aktora, reżysera, pedagoga, a także działacza społecznego, całym sercem zaangażowanego we wszystko co robił. Zawsze profesjonalnie podchodzącego do swojej pracy i z uśmiechem do ludzi.

Florian był człowiekiem o ogromnym sercu i jeszcze większym poczuciu humoru.

Z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim związany był od 2009 roku, współpracując szczególnie mocno z Działem Edukacji przy kolejnych edycjach projektu szkoleniowego dla nauczycieli: „Teatr i Edukacja”, w 2009, 2010 i 2011 roku. Prowadził w nim warsztaty, wspierał pedagogów w ich codziennej pracy. Uczył, jak prowadzić warsztaty z dziećmi i młodzieżą, a także wprowadzał w podstawy reżyserii.

Od tego czasu nieustannie uczestniczył w naszych działaniach, pracując z uczniami, studentami, nauczycielami i seniorami. Był jednym z pierwszych reżyserów w naszym flagowym projekcie: „Teatralny Pasjans” i uczestniczył w jego nowych edycjach przez kolejne 4 lata. Wyreżyserował z grupami amatorskimi i wystawił na naszej scenie spektakle: „Antygona”, „Oj, Panie Dante…” (na podstawie „Boskiej Komedii”), „Wieczór Trzech Króli” oraz „Sen nocy letniej”.

Jego odejście jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem i niepowetowaną stratą.

Łączymy się w bólu z Rodziną i bliskimi.

A nową edycję bliskiego mu „Teatralnego Pasjansa” – dedykujemy jego imieniu i pamięci.

Dyrekcja i Pracownicy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego