ESRA 2017

Międzynarodowa konferencja szekspirologów: 27-30 lipca 2017

ESRA (European Shakespeare Research Association) to Europejskie Stowarzyszenie Szekspirologów organizujące co dwa lata, od 1990 roku, międzynarodową konferencję szekspirowską, realizowaną każdorazowo w innym kraju. Po raz pierwszy w historii zostanie ona zorganizowana drugi raz w tym samym kraju i będzie nim Polska – w roku 2005 odbyła się sesja w Krakowie. Po 12 latach – w roku 2017 – konferencja będzie miała miejsce w Gdańsku w dniach 27-30 lipca.

Konferencje ESRA mają długą i imponującą merytorycznie tradycję. W każdym kraju, który zostaje organizatorem konferencji, tematyka wydarzenia jest nieco odmienna. Odbyły się już sesje skupione na istnieniu Szekspira w polityce, relacji Szekspira i mitów europejskich, konfliktach w myśli szekspirowskiej; były sesje o historii 400-letniego dziedzictwa i o Szekspirze w najnowszej Europie. Ze względu na związki Gdańska z aktorami angielskimi oraz na historię i działalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – tegoroczna edycja skupi się tematycznie na świecie teatralnym i związkach tekstu dramaturga ze sztuką performatywną.

Organizatorzy zachęcają więc społeczność akademicką całego świata do zgłaszania na konferencję referatów związanych z tematyką Szekspira w kulturze teatralnej w przestrzeni europejskiej i poza jej granicami, skupiających się zarówno na praktykach tekstowych, jak i realizacjach scenicznych, filmowych, telewizyjnych.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Uczestnicy konferencji będą mogli uczestniczyć w 21. Festiwalu Szekspirowskim, który odbędzie się w dniach 28 lipca – 6 sierpnia 2017.

Więcej informacji: ESRA2017.eu