dr Fuad Jomma (Syria) | wykład

W sobotę 14 maja, 19:00 zapraszamy na wykład dr Fuada Jomma pt. Rola mniejszości religijnych i etnicznych w podsycaniu konfliktu syryjskiego.

 

Dr Fuad Jomma z pochodzenia Kurd z Syrii, ukończył studia magisterskie – politologię, na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku w 1994 roku. Pracę magisterską Swoistość narodu kurdyjskiego na tle Bliskiego Wschodu napisał pod kierunkiem prof. dr hab. A. Chodubskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii uzyskał w 2000 roku, na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Rozprawę doktorską na temat Aktywności politycznej i społecznej diaspory kurdyjskiej napisał pod kierunkiem prof. dr hab. A. Chodubskiego. Recenzentami pracy doktorskiej byli prof. dr hab. S. Wykrętowicz oraz prof. dr hab. M. J. Malinowski.

Dr Fuad Jomma prowadzi badania naukowe nad problematyką tożsamości politycznej i społeczno – kulturowej Bliskiego Wschodu. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Politologii i Europeistyki.