Z dala od orkiestry | dokument

Edukacyjny pokaz filmu Z dala od orkiestry

Na pokaz zapraszają: Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego oraz Gdański Teatru Szekspirowski.

 

Film opowiada historię Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1882—1967) – poety, pisarza, tłumacza, krytyka literatury, sztuki, muzyki, doktora filozofii i literata. Zmuszony do emigracji z powodów politycznych, w 1914 roku rozpoczął ożywioną działalność jako wykładowca języka polskiego we Francji. Zapoczątkował wykłady, które stały się zalążkiem pierwszej polonistyki we Francji. Po wybuchu wojny zaangażował się w Polski Ruch Oporu we Francji. Stanął na czele Polskiego Czerwonego Krzyża niosącego pomoc uchodźcom oraz został prezesem Towarzystwa Opieki nad Polakami. Aresztowany 19 marca 1943 przez Włochów i wydany Niemcom, po okrutnych przesłuchaniach został wywieziony do obozu w Buchenwaldzie. Po wojnie i powrocie z obozu postanowił pozostać z rodziną we Francji, gdzie zorganizował akcję pomocy dla polskiej młodzieży uniwersyteckiej znajdującej się na emigracji.

Był czynnym literatem, wykładowcą uniwersyteckim, sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Działał na wielu płaszczyznach: społecznej, politycznej, naukowej, propagując kulturę i dobre stosunki polsko-francuskie. Zaleski przecierał szlaki na emigracji, pomagał polskim naukowcom, był żarliwym orędownikiem polskich spraw we Francji.

Niezwykle precyzyjny dokument, wracający do początku dwudziestego wieku. Naświetla losy Zygmunta Lubicz Zaleskiego, literata, tłumacza, filozofa i krytyka, który podczas lat emigracji we Francji działał w ramach niezliczonych inicjatyw patriotycznych. Fascynujący powrót do świata zanikających wartości.

Anna Tatarska, cojestgrane24.wyborcza.pl

Z dala od orkiestry (Out of the Limelight)

Reżyseria: Rafael Lewandowski
Zdjęcia: Piotr Niemyjski
Scenariusz: Rafael Lewandowski
Montaż: Miłosz Hermanowicz
Dźwięk: Tomasz Wieczorek
Producenci: Hélène Zaleski, Rafael Lewandowski
Produkcja: Zygmunt Zaleski Stichting, Vertigo
Polska, 2017

Czas trwania: 86 min
Dystrybucja: Fundacja Tumult

 

Więcej: www.zygmuntzaleskifilm.pl

Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z reżyserem Rafaelem Lewandowskim oraz zaproszonym historykiem.