Art of the Southern Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithuanian Commonwealth | publikacja

Publikacja Art of the Southern Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithuanian Commonwealth – jest unikatową pozycją o sztuce południowych Niderlandów.

Książka jest pokłosiem konferencji Sztuka południowych Niderlandów, Gdańsk i Rzeczpospolita zorganizowanej w 2015 roku przez Gdański Teatr Szekspirowski oraz Uniwersytet Gdański przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i Fundacją Theatrum Gedanense. Publikacja, w całości w języku angielskim, wydana została przez Gdański Teatr Szekspirowski. 

Konferencja, która dała początek publikacji Art of the Southern Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithuanian Commonwealth, towarzyszyła Tygodniowi Flamandzkiemu organizowanemu przez Gdański Teatr Szekspirowski przy wsparciu władz miasta Gandawy i Mechelen. Tematyka wystąpień koncentrowała się wokół zagadnień sztuki południowych Niderlandów oraz jej powiązań z Gdańskiem, dawną Rzeczpospolitą i obszarami znajdującymi się obecnie na terytorium Polski. W konferencji uczestniczyli znani badacze z uniwersytetów i muzeów belgijskich oraz polskich.

3 marca miało miejsce spotkanie autorskie połączone z promocją książki w którym wziął udział dr hab. Jacek Tylicki, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współredaktor wydania.

Współredaktorem publikacji jest również dr Jacek Żukowski.
Współpraca redaktorska i tłumaczenia: dr Agnieszka Żukowska

 

Z recenzji wydawniczej autorstwa Prof. dr hab. Antoniego Ziemby:

Firmowany przez Gdański Teatr Szekspirowski tom […] potwierdza szerokie zainteresowania instytucji i jej Dyrektora – prof. Jerzego Limona. Wiele wydawnictw publikujących teksty z zakresu historii sztuki mogłoby się przy tym na publikacji wzorować pod względem przejrzystej estetyki projektu jej okładki i typografii, a także jakości papieru oraz licznych ilustracji. Pod tymi względami zbiór studiów nie ustępuje w zasadzie publikacjom zachodnim; został zresztą w całości sporządzony w dobrej klasy języku angielskim (konsekwencja udziału korektorki z tego kręgu kulturowego), co znakomicie uprzystępnia go kręgom badaczy na całym świecie. […] Przemyślane w większości cechy formalne książki, wśród których można wymienić również zamieszczanie przydatnych indeksów: osobowego i miejscowego oraz not biograficznych autorów, idą w parze z jej jakością merytoryczną. […] Recenzowany zbiór, odzwierciedlający obecne badania nad sztuką przede wszystkim południowych Niderlandów w jej różnorodnych odniesieniach do Gdańska i dawnej Rzeczypospolitej, […] zdecydowanie zasługuje na ogłoszenie drukiem, jako że publikacji dotykających tej dziedziny wiedzy nie istnieje, wbrew pozorom, zbyt wiele.

Publikacja jest dostępna w kasie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

 

Mecenas wydania: