zsws_web-4

Zakochani w Szekspirze

Projekt działań interdyscyplinarnych w przestrzeni miejskiej Gdańska, odbywający się w sezonie letnim 2017

 

Zakochani w Szekspirze. In(ter)wencje w Mieście to projekt, który ma na celu włączenie publiczności do działań artystycznych, zachęcenie uczestników do rozwoju własnej inwencji i kreatywności, a także umożliwienie rozwoju inicjatyw twórczych dających poczucie sprawczości i budujących tożsamość lokalną na bazie odkrywania szekspirowskich tradycji Gdańska, a wszystko to pod hasłem: Zakochaj się w Szekspirze!

Rezultatem projektu będzie artystyczne ożywienie gdańskiego Głównego Miasta i przyległych dzielnic w sezonie letnim poprzez przybliżenie uczestnikom, mieszkańcom i turystom związki Gdańska z Szekspirem.
Chcemy zachęcić mieszkańców/właścicieli lokali do stworzenia wystaw/instalacji nawiązujących do twórczości Szekspira wraz z młodymi uczestnikami projektu. W ramach projektu odbędą się także
profesjonalne prezentacje teatralne w przestrzeni miejskiej z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany w odniesieniu do nowej koprodukcji dwóch gdańskich scen – Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże pt. „Zakochany Szekspir”, która będzie pretekstem do rozszerzenia działań edukacyjnych związanych ze spuścizną Szekspira w Gdańsku.
Planowane działania artystyczne realizowane będą komplementarnie do jednego z najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych Festiwalu Szekspirowskiego, który jest silną międzynarodową marką wśród europejskich teatromanów.
Projekt ma też przybliżyć uczestnikom działalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ważnej atrakcji turystycznej regionu, a także instytucji kultury dążącej do nawiązania dobrych relacji z mieszkańcami okolicznych dzielnic i budowania społeczności związanej z teatrem.

 

nck_kult_interw_2017_rgb-web