U źródeł pieśni – warsztaty ELŻBIETY ROJEK | TwO

PREMIERA KSIĄŻKI

U źródeł pieśni – warsztaty JOANNY SŁOWIŃSKIEJ | TwO

U źródeł pieśni: SUTARI | warsztaty

U źródeł pieśni – warsztaty KAPELI PRZEWŁOCKIEGO | TwO

Warsztaty w ramach Gdańskich Dni Seniora 6 i 10.10 | Tydzień Litewski

U źródeł pieśni: EWA GROCHOWSKA | warsztaty

U źródeł pieśni: EWA GROCHOWSKA | warsztaty