U źródeł pieśni – warsztaty ELŻBIETY ROJEK | TwO

ZAKLĘTE REWIRY | pokaz filmu

PREMIERA KSIĄŻKI

Spotkanie z TEATREM WIERSZALIN

Warsztaty pieśni tradycyjnych | Alina Jurczyszyn, Kamila Bigus

U źródeł pieśni – warsztaty JOANNY SŁOWIŃSKIEJ | TwO

U źródeł pieśni: SUTARI | warsztaty