wyr_148841ZAKLĘTE REWIRY | pokaz filmu

PREMIERA KSIĄŻKI

Spotkanie z TEATREM WIERSZALIN

wyr_warsztaty362A3956aaWarsztaty pieśni tradycyjnych | Alina Jurczyszyn, Kamila Bigus

U źródeł pieśni – warsztaty JOANNY SŁOWIŃSKIEJ | TwO

U źródeł pieśni – warsztaty ELŻBIETY ROJEK | TwO

wystawa_Andrey_Lomakin_Calm_Waters_06_webElementarna manipulacja | wystawa | Tydzień Ukraiński