U źródeł pieśni – warsztaty ELŻBIETY ROJEK | TwO

ZAKLĘTE REWIRY | pokaz filmu

PREMIERA KSIĄŻKI

Spotkanie z TEATREM WIERSZALIN

U źródeł pieśni – warsztaty JOANNY SŁOWIŃSKIEJ | TwO

U źródeł pieśni: SUTARI | warsztaty

U źródeł pieśni – warsztaty KAPELI PRZEWŁOCKIEGO | TwO