Praca

Gdański Teatr Szekspirowski poszukuje kandydata do pracy (umowa-zlecenie) w Dziale Edukacji w charakterze:

 

INSTRUKTOR WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH ZATYTUŁOWANYCH „CHEMIA TEATRU”

(Warsztaty są połączeniem nauk ścisłych z edukacją artystyczną)

Termin: październik 2016 – czerwiec 2017 (poniedziałki lub wtorki, godz. 8.30 – 14.30)

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć z młodzieżą gimnazjalną i licealną zakresu chemii;
 • Przeprowadzanie różnego rodzaju doświadczeń chemicznych;
 • Przygotowywanie zadań z zakresu przedmiotów ścisłych i łączenie ich z zadaniami teatralnymi.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z młodzieżą (w tym w prezentowaniu doświadczeń chemicznych);
 • Szeroka wiedza z zakresu chemii i umiejętność zastosowania jej w zajęciach praktycznych;
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii;
 • Punktualność;
 • Odpowiedzialność;
 • Kreatywność;
 • Komunikatywność;
 • Cierpliwość;
 • Pozytywna energia.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny.

 

Termin zgłoszeń: 4 października 2016 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formacie PDF na adres:

chemia.teatru@teatrszekspirowski.pl

Tytuł: Instruktor – Chemia Teatru

Prosimy o załączenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

 

 


 

PRACOWNIK DS. OBSŁUGI IMPREZ ZEWNĘTRZNYCH

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowywanie ofert na obsługę imprez zewnętrznych,
 • pozyskiwanie i utrzymanie długotrwałych i dobrych relacji z klientem,
 • koordynacja i rozliczanie realizowanych projektów,
 • realizacja planów sprzedażowych,

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w sprzedaży/organizacji, imprez, eventów,
 • zdolności negocjacyjne i sprzedażowe,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • dobra znajomość i obsługa programów pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie we współpracy z touroperatorami i agencjami eventowymi
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie/skany zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie/skany innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

Termin zgłoszeń: 10 marca 2016 r.

Zgłoszenia należy kierować do
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
ul. Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl
Tytuł – pracownik ds. obsługi imprez zleconych


 

 

 

Informacja o wynikach naboru:

PRACOWNIK DZIAŁU EDUKACJI

w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim z siedzibą w Gdańsku

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Anna Markowska zam. w Gdańsku.

Uzasadnienie: kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu, wykazała się wymaganą wiedzą i doświadczeniem.


 

 

PRACOWNIK DO DZIAŁU EDUKACJI

(praca sezonowa z możliwością przedłużenia umowy zlecenia)

Zakres obowiązków:

 • opracowanie koncepcji pilotażowego projektu edukacyjnego „Chemia Teatru” skierowanego do młodzieży z woj. pomorskiego (projekt ma na celu zbudowanie pomostu między humanistyką a naukami ścisłymi – ze względu na nietypowy charakter zadania mile widziane będą osoby, które mimo wykształcenia w jednym kierunku, będą w stanie podjąć kompetentną rozmowę w drugim),
 • opracowanie budżetu zadania,
 • nawiązanie kontaktów ze specjalistami prowadzącymi zajęcia; doprowadzenie do finalizacji rozmów (zawarcie stosownych umów),
 • kompleksowa obsługa projektu (praca w charakterze kuratora wydarzenia),
 • przygotowanie oferty współpracy przy realizacji projektu dla organów prowadzących
 • nawiązanie współpracy i promocja projektu w województwie pomorskim (nawiązywanie kontaktów z władzami jednostek samorządu terytorialnego),
 • promocja wydarzeń artystycznych GTS w woj. pomorskim (nawiązywanie kontaktów, dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • kreatywność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność prowadzenia negocjacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

Termin zgłoszeń: 26 lutego 2016

zgłoszenia prosimy przesyłać w formacie PDF na adres:
akademia@teatrszekspirowski.pl
Tytuł – EDU-Chemia Teatru

Prosimy o załączenie klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)